HumanGraphy

CGH-Elongate Flat ปลายทางขาลง

เพิ่มขึ้น
SET:CGH   COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
** รอเห็นสัญญาณการกลับตัว ค่อยเข้าเก็บ
Target แถบสีเขียวโดยประมาณ รอวัดอีกครั้งเมื่อเห็นการเปลี่ยนทิศ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ