PhysioGuy

CENTEL ไม่รู้ A จะไปจบตรงไหน แต่ส่วนตัวคิดว่าจบแล้วรอปรับตัวลง

SET:CENTEL   CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
CENTEL ไม่รู้ A จะไปจบตรงไหน แต่ส่วนตัวคิดว่าจบแล้วรอปรับตัวลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ