jokenakrub7

กลับตัวแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:CEN   CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO.
พลุเขียวมา กราฟใช่ ค่าพื้นฐานพอได้ (สำคัญเจ้าดี ส่วนนี้มโนน๊ะ555) ก็...เคาะขวา ใครจะเข้าต้องรอย่อก่อน แล้วมอง divergence หรือ hidden divergence พร้อมชุดแท่งกลับตัวย่อย ยิ่งถ้าได้ แนวรับช่วย ยิ่งดีเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ