TP#3 - 34
TP#2 - 25
TP#1 - 21
BUY#1- 18.94
BUY#2 - 16.81
BUY#3 -
CUTLOSE - 16
กำลังขึ้นไปทำ wave 3 ที่เป้าราคา 23 USDT ตอนนี้ยังสามารถซื้อตามได้หรือจะรอให้มันลงมาตามไม้ Buy ก็ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ