CAKEUSDT
-----------------------------------------------------------------
TP#3 - 34
TP#2 - 26
TP#1 - 21
BUY#1- 18.94
BUY#2 - 16.81
BUY#3 -
CUTLOSE - 16
-----------------------------------------------------------------
ระยะสั้น กำลังอยู่ใน wave 4 กำลังจะขึ้นไปทำเวฟ 5 ที่ 21 usdt 26 usdt 34 usdt
ระยะยาวอยู่ในช่วง wave 2 รอขายปีหน้า 50 usdt
-----------------------------------------------------------------
หรือรอมันเบรคเส้น สีฟ้าบน ที่ 20 usdt ก่อนค่อยซื้อก็ได้นะครับ หรือจะซื้อตอนนี้ก็ได้ แต่ท้าหลุด 16 usdt ควรคัทออกหรือขายทิ้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ