FOREXCOM:CADJPY   ดอลลาร์แคนนาดา / เยนญี่ปุ่น
ราคาทะลุเส้นแนวโน้มลงมา หลังจากเกิด Rising Wedge ราคาเหมาะแก่การขาย มีจุดเสี่ยงที่เหมาะสม และจุดทำกำไรที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ