FX:CADJPY   ดอลลาร์แคนนาดา / เยนญี่ปุ่น
-รอ Pice Action TFD1
-เมื่อเกิด Pice Action TFD1 แล้ว
-ใน TFH1 กราฟจะย้อนขึ้นไปประมาณครึ่งแท่งของ TFD1 ให้รอ Pice Action ที่ TFH1
-MM ทุน $1000 ยอมขาดทุนได้ไม่เกิน 30% ของพอร์ต = $300:1000จุด 300/1000= 0.3Lot สามารใส่ ได้ไม่เกิน 0.3Lot
-ซอยไม่เข้าเพื่อลงความเสียงการย้อนกลับของกราฟ// เข้า0.02 Lot 15 Oder

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ