Coach_Jay_Academy

ทบทวนการใช้ MACD จับจังหวะ "ซื้อ/ ขาย + การใช้เส้น EMA251:

SET:BTS   BTS GROUP HOLDINGS PCL
ทบทวนการใช้ MACD จับจังหวะ "ซื้อ/ ขาย + การใช้เส้น EMA25

หมายเหตุ Indicator ทุกตัวมีความแม่นยำ 50-70%
หากใช้อินดิเคเตอร์หลายตัว อาจมีความขัดแย้งกันได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ