Coach_Jay_Academy

ทบทวนการใช้ MACD จับจังหวะ "ซื้อ/ ขาย + การใช้เส้น EMA251:

SET:BTS   BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 561
7
ทบทวนการใช้ MACD จับจังหวะ "ซื้อ/ ขาย + การใช้เส้น EMA25

หมายเหตุ Indicator ทุกตัวมีความแม่นยำ 50-70%
หากใช้อินดิเคเตอร์หลายตัว อาจมีความขัดแย้งกันได้

ความคิดเห็น