jaohamati

BTC - หลุดเส้น trendline อีกครั้ง เอายังไงดี?

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
สมมุติฐาน
1. กราฟได้ปรับตัวใน correction ขา B จบแล้ว และกำลังวิ่งขึ้น ขา C
2. ยังคงปรับตัวไม่จบ correction ขา B เป็นเพียงการขึ้นของคลื่นย่อย ขา d เพื่อย่อลง ขา e เท่านั้น

วิเคราะห์
- กรณีที่ 1 กราฟที่วิ่งขึ้นไปในรูปแบบ impulse ทั้งหมด เป็นเพียงคลื่นย่อยภายในของ คลื่น 1 ใน cycle impulse ของ ขา C ใหญ่ ราคาต้องยืนเหนือบริเวณเส้น trendline นี้ได้ และปรับตัว correction sideways เหนือเส้น trendline(สีเหลือง) เพื่อวิ่งขึ้นต่อ
แนวต้านสำคัญ : บริเวณราคา 34700-35040
ข้อควรระวัง : การปรับตัวลงหลุดเส้น trendline สีเหลือง
หมายเหตุ : กรณีนี้จะผิดก็ต่อเมื่อ กราฟปรับตัวลงต่ำกว่า จุดสิ้นสุด ขา e

- กรณีที่ 2 กราฟที่วิ่งหลุดขึ้นไปเป็นเพียง ขา d เพื่อย่อลง ขา e เท่านั้น เนื่องจาก ขา A ใหญ่ ปรับตัว เพียง 3 section นั่นหมายถึง ขา B ใหญ่ ต้องลงต่ออย่างน้อย 61.8% ของ ขา A ใหญ่ เพื่อปรับตัวในรูปแบบ cycle correction Flat
แนวรับสำคัญ : บริเวณราคา 33592.5 หรือแนว fibo 38.2% เนื่องจากเป็นแนวทับซ้อนกันกับเส้น fibo 61.8% ในภาพใหญ่
ข้อควรระวัง : หากราคาปรับตัวขึ้น และยืนเหนือบริเวณแนวต้าน ราคา 34700-35040 ได้

ปล.ไม่ใช่แนะนำการลงทุนเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น
"นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพยายามใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และสามารถตัดขาดทุนได้ทันที เมื่อคาดการณ์ผิดพลาด"
cr . ดม ดอนชัย