KKTradeJournal

BTC 15M 14/01/2023

การศึกษา
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
ถ้าราคาทำ Minor HH ต่ำกว่า H เดิม และราคากลับลงมาทำ LL ต่ำกว่า L เตรียมหาจุดเข้า
แต่หากราคาเบรคเหนือ H เดิม ราคาจะขึ้นต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ