ZeeGOD

15M, 1H cup and handle pattern

เพิ่มขึ้น
ZeeGOD ที่อัปเดต:   
KUCOIN:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
15min timeframe look like cup and handle pattern

wait price break at 43200
stop-loss at 42650
TP1 : 44375
TP2 : 44850


NFA
ความคิดเห็น:
Take Profit !!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ