CoachNuengFX

Update BTC

ลดลง
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
มองว่าลงมาเพื่อพักตัวก่อน
จากนั้นขึ้นไปทดสอบ FVG ก่อนลงมาอีกครั้ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ