kenikung

BTC /TF Week 25/10/2023 Note

การศึกษา
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
กราฟ TF Week มีโซนที่ unmitigated order flow อยู่ ถ้าตามหลักการมีแนวโน้มว่าราคาอาจไปแตะ เก็บโซนนี้ไว้ใช้ในอนาคต บันทึกไว้กันลืม 🥸คงไม่ลงไปหรอก🥶
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ