PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw อัพเดท BTC/USDT 25/02/65

เพิ่มขึ้น
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUSวิเคราะห์ไว้ว่า จะเป็นรูปแแบบ Double Combination ก็เกิดแล้วตามนั้น หนังสือบอกว่าเมื่อหลังจบรูปแบบราคาจะเด้งไปประมาณ 80% แต่ไม่เกิน 100% ของชุดที่ลงมา ประมาณ 61000 - 67000 กรณีเลวร้ายที่สุดก็ยังไม่หลุด 37,000 ไม่ดีจะลงไป 34,000 หลุด 34,000 จะลงไปคุยกับรากมะม่วง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ