BOOM-CAFEins

EP08BTC : วาดแผนง่ายๆด้วยเส้นเทรน(เทรนย่อยเล็กในเทรนใหญ่ของธีม)

BOOM-CAFEins ที่อัปเดต:   
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
-สร้างเทรนธีมใหญ่ครอบ
-สร้างเทรนย่อยเล็กครอบ
ได้เป็นไอเดียร์เทรด BTCUSD.P ง่ายๆ โดย
1.รอไปตามกรอบที่ทำมุมสามเหลี่ยม
2.แอ็คชั่นรอหากกลัวเสียโอกาศ
จากภาพประกอบ : ธีมหลักเป็นธีมไซต์เวย์อัพที่มีดีกรีความชันไม่มากแต่กรอบความผันผวนสูงขณะนี้ราคาได้อยู่ที่กรอบล่างตามปรากฏในธีมใหญ่หากเรามาดูเทรนย่อยในธีมใหญ่จะเห็นได้ว่าราคาไซต์เวย์ออกข้างรอตัดสินใจในมุมสามเหลี่ยมที่ปรากฏ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
มาร์คมุมสามเหลี่ยมจุด Focus ระวัง follow sell ไว้ 2 จุดแรกไปตามแผน จุดที่ 3 เฝ้าระวัง

จากภาพ ณ.ปัจจุบัน ระวังมองลงตามกรอบครับส่วนจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปว่ากันอีกรอบ ตามกรอบเพราะราคาตอนนี้อยู่ที่ธีมไซต์เวย์ไทม์เฟร์ม15นาทีที่กรอบล่างนั้นเอง