theoris

Bitcoin ย่อก็ซื้อเก็บไว้นะครับ

เพิ่มขึ้น
PEPPERSTONE:BTCUSD   บิทคอยน์
เป้าระยะสั้น เกิน 30K
TP1 33K
TP2 38K
TP3 42K
Tp4 Open

Chart from #pepperstone

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ