joejoeniran

Bitcoin กับ Elon Musk เมื่ออ้างอิงกับพื้นฐานกราฟ Elliott wave

BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์
9 ก.พ 21 Elon Musk เข้าซื้อ 1500 ล้านเหรียญ
24 มี.ค 21 Elon Musk ประกาศซื้อรถ Tesla ด้วย Bitcoin
28 เม.ย 21 Elon Musk ขาย Bitcion ได้กำไร 101 ล้านเหรียญหรือ 3200 ล้านบาท
13 พ.ค 21 ประกาศยกเลิกซื้อรถ Tesla ด้วย Bitcoin
เมื่อจบขา C รอดูปฏิกิริยาของ Elon Musk จะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้าเขาเข้าซื้อตอนจบขา C แสดงว่าข้อสันนิฐานเป็นจริง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ