INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
1.มีความเป็นไปได้ จุด ต่ำสุด

2.หากหลุด คือยังไม่จบ 😞😞😞

3.มี โดจิ 🙍‍♂️

4.มี ฮาโมนิค

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ