suchanon456

สังโยชน์ 10 กับจิตวิทยาการลงทุน

การศึกษา
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
สังโยชน์ 10
1. ความไม่รู้
2. ความคิดไปเอง
3. ความถือดีถือตน
4. ความยึดติดในทฤษฏีใดทฤษฏีหนึ่ง
5. ความยึดติดในกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง
6. ความโกรธอยากเอาคืนตลาด
7. ปล่อยให้ความโลภ หรือ ความกลัวเข้าครอบงำ
8. ไม่ทำตามกฎ
9. มีความสงสัยในกลยุทธ์ที่ตนวางเอาไว้โดยที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์
10. ความยึดมั่นถือมั่น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ