Nungz

ทดลองสร้าง indicator สำหรับเทรด BTC โดยเฉพาะ ขึ้นมา

BINANCE:BTCUSD   บิทคอยน์
indicator ตัวที่ 1 หลักการ ดูคล้ายๆ กับ ตัว RSI ดู divergence

indicator ตัวที่ 2 แบ่งออกเป็น 4 สี

blue - เริ่มต้นมีแวว กลับตัวเป็นขาขึ้น
green - เป็นขาขึ้น
yellow - เริ่มต้นมีแวว กลับตัวเป็นขาลง
red - เป็นขาลง

การเทรด BTC ค่อนข้างผันผวน มาก indicator 2ตัวนี้ ไม่ได้บอกสัญญาณซื้อสัญญาณ ขาย แต่เอาไว้ดูสภาวะตลาด และควรใช้ technic buy sell มาช่วยไม่ว่าจะ break high break low จะช่วยเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ