kiyoshi999

@Kunnaphatz แชร์มุมมองบิตคอยน์ @12-05-2022

ลดลง
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
Bitcoin อยู่ใน w.C ใน 4th และราคาไม่ควรลงมาแตะเส้นที่เป็น Highest Point ของ 1st(ถ้าเป็นในกรณีของ Impulsive Wave)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ