BYBIT:BTCUSD   สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุของ BTCUSD
ขึ้นเครื่องมาตั่งแต่ต้นปีเป็นยังไงกันบ้างครับ ++++++++++++ อย่ายึดติดกันมาก กับทอง หาอะไรกันใหม่ๆๆๆบ้าง ครับ
ไม่พูดเยอะ..................
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ