Pthern_Woodsome

BTC อัพเดทล่าสุด4/07/67 กรณี2

BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์
แผนเดิม หาฐานเพื่อจบ2 แต่รูปแบบคลื่นมองว่าเป็น Correction Flat(Normal B) ราคาลงได้ถึงช่วงกรอบขวามือ แต่ไม่ควรเกิน161.8 of B

รักนะจุ๊บ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ