TSPPY

bitcoin กำลังอยู่ในสถานะ Correction

INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์
bitcoin กำลังอยู่ในสถานะ Correction รูปแบบ Expanded Flat
คาดการณ์ว่าราคาน่าจะยังอยู่ในคลื่น 4 (triangle) ของ wave c
ให้ดูตามสถานการณ์ว่าถ้าราคาย่อมาแล้วมีสัญญานกลับตัวในรูป
ก็สามารถเข้าเทรดสถานะ long ได้ตามแต่ระบบเทรดของท่าน
หากราคาจะปรับตัวลงต่อ ไม่ควรปรับตัวขึ้นเหนือ 46500

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ