CoachNuengFX

BTCUSD 8/7/24 มองว่ากำลังทำ Bearish flag H1

เพิ่มขึ้น
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
BTCUSD 8/7/24 มองว่ากำลังทำ Bearish flag H1
ให้รอเล่นตามสวิง เก็บสั้นไปก่อน ถ้าไม่ได้บายที่สวิงโลก็แนะนำให้รอ
การทำลายโครงสร้างหน้าเซลล์ถึงจะพิจารณาเล่นบายได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ