PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw จริงหรือเปล่าที่เราควรซื้อหุ้นในคลื่นสอง 2

การศึกษา
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์
บทความนี้เผยแพร่เพื่อแนวทางให้เพื่อนๆ นักลงทุนที่ศึกษา NEO-Wave ให้เอาไปใช้ประโยชน์ในการทำกำไรในตลาดหุ้นแบบจริงจัง การนำทฤษฎีไปใช้วิเคราะห์สำคัญมาก เพราะเวลาที่เรานับคลื่นเราต้องนำความรู้จากหนังสือมาใช้ให้มากที่สุด ไม่ใช่นับตะบี้ตะบันไปตามอารมณ์หลอกตัวเอง

ตัวอย่าง บิทคอยน์ต่อยูเอสดอลล่าร์ที่แอดมินได้นับไว้เมื่อ 19 พฤจิกายน 2561


หลักการพิจารณา ดูว่าบิทคอยน์ลักษณะคลื่นที่สมมุติว่าเป็น คลื่นหนึ่ง แม้จะสูงมากแต่ว่าไม่ได้มีการแบ่งตัว Subdivide ซึ่งในกราฟมีการแบ่งตัวเพียงสาม Segment ดังนั้นจึงเข้าหลักเกณฑ์ของการเป็น Polywave คลื่นสองปรับตัวเกิน 38.2% ดังนั้นจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ Wave-1 Extended แล้วตอนนี้เป็นการลงในคลื่นสองหรือไม่นั้น หลักการพิจารณามาจากหนังสือบทที่ 11มาดูว่าเงื่อนไขและ ลักษณะคลื่นสองในกรณีที่ Wave-1 Non-extended มีอะไรบ้าง

Textbook : Wave-1 Non-extended
Wave-2 can retrace as much as 99% of wave-1. If it does, and wave-1 is a polywave or higher, the 2-wave will subdivide into an a-b-c affair in which the c-wave will fail (the 2-wave may subdivide whether the 1st wave does or not). If you are witnessing the first wave-1 develop after a prolonged advance or decline, there are no specific price level requirements for the termination of wave-1. Ifit is wave-1 of a larger 3rd or 5th wave, then wave-1 should approach (and preferably exceed) the termination point of the last Impulse wave of one larger degree. The 3rd wave must be longer than wave-1. If the pattern is above Complexity level 1, the third or fifth wave will be the subdivided segment, not wave-1. This is not to imply wave-1 will not subdivide, it just means it will not be the subdivided wave of the group. In other words, wave-3 or 5 will be more subdivided.

คลื่นสองสามารถย้อนกลับได้มากถึง 99% ของคลื่นหนึ่ง ถ้าเป็นเช่นนั้น และ คลื่นหนึ่งเป็นโพลีเวฟ หรือสูงกว่า คลื่นสองจะแบ่งย่อยเป็น a-b-c ที่คลื่นซีจะล้มเหลว (คลื่นสองอาจแบ่งย่อยว่าคลื่นที่หนึ่ง มีหรือไม่) หากว่าเห็นคลื่นหนึ่งซึ่งเป็นคลื่นแรกที่เกิดขึ้น หลังจากราคาเพิ่มขึ้นหรือการลดลงเป็นเวลานาน สำหรับการสิ้นสุดการจบของคลื่นหนึ่ง มันไม่มีข้อกำหนดระดับราคาเฉพาะหากเป็นคลื่นหนึ่งของคลื่นลูกที่สาม หรือห้าที่ใหญ่กว่า คลื่นหนึ่งควรเข้าใกล้ (และควรเกินกว่านั้น) จุดสิ้นสุดของคลื่นแรงกระตุ้นสุดท้ายที่มีระดับที่ใหญ่กว่าหนึ่งระดับ คลื่นลูกที่สามต้องยาวกว่าคลื่นหนึ่ง หากรูปแบบอยู่เหนือ Complexity level 1 (Polywaves ขึ้นไป) คลื่นลูกที่สามหรือห้าจะเป็นคลื่นที่แบ่งย่อย ไม่ใช่คลื่น-1 นี่ไม่ได้หมายความถึงคลื่นหนึ่งว่าจะไม่แบ่งย่อย แต่หมายความว่าจะไม่เป็นคลื่นที่แบ่งย่อยของกลุ่ม กล่าวอีกนัยหนึ่ง คลื่นสามหรือคลื่นห้าจะถูกแบ่งย่อยมากขึ้น แต่โดยทั่วไปหากไม่ใช่ Wave-1Extended ไม่ควรเกิด Subdivided ในคลื่นหนึ่ง การเกิด Subdivide นั้นให้คิดว่าโอกาสจะเกิดในคลื่นหนึ่งนั้นน้อยกว่าในคลื่นสามและห้ามากเพราะคลื่นหนึ่งนั้นไม่ใช่คลื่นยืดตัวนั้นเอง

Textbook : Wave-2
If wave-1 turns out to be (or is believed to be) the longest wave in the sequence, the second wave cannot retrace much more than 38.2% of the first wave. If the first wave is not the longest wave, the lowest point of wave-2 can retrace as much as 99% of wave-1. If wave-1 is a polywave or higher, the 2-wave must subdivide into a polywave or higher pattern. If the 2-wave subdivides and wave-a (in wave-2) retraces more than 61.8% of wave-1, the entire correction will inevitably turn out to be a Double Failure or a C-Failure, with the C-failure occurring at a point 61.8% or less of wave-1.

หากคลื่นหนึ่งกลายเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด (หรือเชื่อว่าเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด) ในลำดับ คลื่นที่สองจะไม่สามารถย้อนกลับได้มากกว่า 38.2% ของคลื่นแรก หากคลื่นลูกแรกไม่ใช่คลื่นที่ยาวที่สุด จุดต่ำสุดของคลื่นสองสามารถย้อนกลับได้มากถึง 99% ของคลื่นหนึ่ง ถ้าคลื่นหนึ่งเป็นโพลีเวฟ หรือ Complexity level ที่สูงกว่าในคลื่นสองจะต้องแยกย่อยออกเป็นโพลีเวฟ หรือรูปแบบที่สูงกว่า หากแบ่งย่อยคลื่นสองและคลื่นเอ (ในคลื่นสอง) ปรับฐานมากกว่า 61.8% ของคลื่นหนึ่งการ correction ทั้งหมดจะกลายเป็น Double Failure หรือ C-Failure โดย C-failure เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จุด 61.8% หรือน้อยกว่าของคลื่นหนึ่ง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ