OhManLan

Chart Patterns หรือ Price Patterns

การศึกษา
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
Chart Patterns หรือบางคนก็เรียกว่า Price Patterns คือ แท่งเทียนที่เรียงตัวกันเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

มันก็คือการลาก trend line ปกตินี่แหละ เพียงแต่ลากให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ เพื่อให้เห็นรูปแบบกลุ่มแท่งเทียนได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจจะสามารถบอกว่ามันคือการสร้างหลักจิตวิทยาจากจินตนาการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ไปสู่คนจำนวนมาก …เพื่อให้เห็นพ้องต้องกัน

การใช้งานมีความยืดหยุ่นสูง อยู่ที่ว่าเราจะใช้เพื่อดูอะไร แต่ละคนก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ