TSPPY

BTCUSD : Nice Setup

เพิ่มขึ้น
INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์
สถานะในระยะสั้น : คาดการณ์ว่าปัจจุบันเราอยู่ในคลื่นปรับที่เป็นรหัส 3 - 3 - 3

ดังนั้นข้อสันนิษฐานมีด้วยกัน 3 แบบคือ

1. เป็น WXY ในรูปแบบ Double Zigzag (3-3-3) (ภาพที่ 3)

2. เป็น ABC ในรูปแบบ Flat (ชุดพักจะต้องพักอย่างน้อย 78.6 ของ A) (3-3-5)

3. เป็น Leading Diagonal ของ A ที่จะเป็น Zigzag ขึ้น Wave B ใหญ่ (3-3-3-3-3)

 มีสัญญาน Price action รูปแบบ Pinbar ตั้ง SL ใต้ไส้เทียนที่ระยะ 2%

: รอราคาทะลุเส้น Confirmation

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ