Profes_Mojoh

BTC MMS Ver0.258

เพิ่มขึ้น
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
MACD และ STO บ่งบอกมีแรงซื้อ
ถ้า EMA 14 ตัดขึ้นได้ เป้าแรกที่ 46299
เป้าสองที่ 52513
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ