Nicksry

BTCTHB จังหวะนี้น่าสนใจมาก

เพิ่มขึ้น
BITKUB:BTCTHB   Bitcoin / บาทไทย
ถ้าไม่หลุดเทรนด์ มีโอกาสดีดตัวขึ้นเป็น ขาสุดท้ายของคลื่น D
ออเดอร์ถูกยกเลิก: หลุดเทรนดไลน์ ความน่าสนใจน้อยลง
ความคิดเห็น: รอ 900,000
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ