SIAM_

วิเคราะห์แนวโน้ม BSBM

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:BSBM   BANGSAPHAN BARMILL PCL
BSBM มีการสะสมวอลุ่มฝั่งซื้อ มีแนวโน้มขาขึ้นเป้าหมาย 2++

น่าเข้าซื้อทำกำไร มีโอกาสขึ้นทำhigh trend line ด้านบน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ราคาเข้าซื้อ 1.74
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 1.54
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ