jokenakrub7

เริ่มคลื่น III

เพิ่มขึ้น
SET:BR   BANGKOK RANCH PUBLIC CO LTD
โดยคลื่น II วิ่งในกรอบแคบคือย่อไม่ถึง 38.2% แสดงถึงความ bullish คาดการณ์เป้าคลื่น III ที่ 261.8%.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ