witchanon

หุ้นไทย BPP มี risk reward ratio ที่น่าสนใจเลย

เพิ่มขึ้น
SET:BPP   BANPU POWER PUBLIC CO LTD
จาก Volume Profile จะเห็นว่า ราคาปัจจุบัน จะอยู่ใกล้กับ POC และราคาใกล้กับ support และห่างกับ resistance อยู่มาก

นอกจากนี้ในส่วนของ Stochastic RSI ก็เพิ่งมีการ crossed กันเกิดขึ้น

ดังนั้น ในช่วง 2-3 อาทิตย์หรือ 2-3 เดือนนี้ น่าจะเห็นราคาขยับไปทดสอบตรง resistance ได้ โดยที่ตั้ง stop loss ไว้ตรงระดับล่างสุดของส่วน Value Area ตามรูป

ทำให้เราจะมี risk reward ratio ที่ดี น่าสนใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ