CryptoBoyBTC200K

BTC ZOOM IN DAYFRAME (2)

BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
Same triangel
บททดสอบสำหรับ BTC มุมมองกราฟเดย์
ยังคงลงได้อีก 38 >36 >34
แต่ก็ไม่แน่เสมอไป
พร้อมกับการ Break up ราคาได้เสมอในกรอบสามเหลี่ยม
ในเดือน 10 อาจจะทำ New High
11 พักตัว
12 ATH

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ