SET:BLAND   BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
ลงมาชนแนวรับ เส้น RSI ชี้ขึ้น เส้น MACD พยายามตัดขึ้น เส้น STO มีสัญญาณซื้อ น่าติดตาม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ