Thatchai789

BJCHI

เพิ่มขึ้น
SET:BJCHI   BJC HEAVY INDUSTRIES PCL
น่าจะเล่นในกรอบช่วงของราคา ถ้าไม่หลุดเส้นปะเหลือง ราคาน่าจะขึ้นไปแถวๆเส้นปะแดง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ