t-nut

bgrim กำลังจะขึ้นรอบใหม่

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
จากกราฟ bgrim มองว่าทำzigzag จบใน ในwave Y มองขึ้นเป็น wave X ฟรือ wave A เป็นการกลับตัวหลังจากลงมาเป็นเวลานาน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ