AceKeta

Bgrim เป้าหมายแรก 49.50-53;00

SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นแนวรับ ราคาถูก SL ต่ำ RR สูง
ตัด เทรนไลน์123และมาพักตัวที่เส้นแล้ว พร้อมเปลี่ยนเทรนวิ่งตาม Harmonic pattern
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ