SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 46
1
มีเป้าหมายการซื้อบริเวณกรอบสีเขียว

และไปขายบริเวณกรอบสีแดง

เป็นการซื้อปลาย wave A ไปขายที่ wave B

ความคิดเห็น