ThanasakFB

BCG 30/8/2020

เพิ่มขึ้น
ThanasakFB ที่อัปเดต:   
SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PLC
เฝ้าติดตามรอขายทำกำไรที่คลื่น 5
สังเกตการย่อไม่ควรลงไปต่ำกว่า GAP
เฝ้าระวังอย่าให้ลงไป overlap หัว 1
ความคิดเห็น:
วันนี้มีการทิ้งตัวค่อนข้างแรงหลักจากขึ้นไปทดสอบ High เดิมที่ 12.10 ทิ้งตัวลงมาเร็วและแรง ก็เลยล็อคกำไรออกมาก่อน เดี๋ยวมาหาจังหวะเข้าไปตอน พักตัว W4 กันนะ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ