ThanasakFB

BCG 30/8/2020

เพิ่มขึ้น
SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 133
1
เฝ้าติดตามรอขายทำกำไรที่คลื่น 5
สังเกตการย่อไม่ควรลงไปต่ำกว่า GAP
เฝ้าระวังอย่าให้ลงไป overlap หัว 1
ความคิดเห็น: วันนี้มีการทิ้งตัวค่อนข้างแรงหลักจากขึ้นไปทดสอบ High เดิมที่ 12.10 ทิ้งตัวลงมาเร็วและแรง ก็เลยล็อคกำไรออกมาก่อน เดี๋ยวมาหาจังหวะเข้าไปตอน พักตัว W4 กันนะ