toonthehumble

BEM ใกล้จะถึงจุดกลับตัวแล้ว

SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
เกิด Bullish divergent เป็นสัญญาณบอกว่าใกล้จะสิ้นสุดขาลง (wave 2)
และมีโอกาสพักตัว หรือ เด้งขึ้นทำ wave 3
ราคาเป้าหมายตามเส้น Fibo เป้าแรกที่ 13 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ