WaveRiders

BEM น่าสนใจ จะไปต่ออีกไหม

SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
BEM ยังไม่สิ้นพลัง
ต้องมาลุ้นกันว่ายังจะไปต่อตอนนี้ (wave iv ของ 3 extend) หรือ พักลงมาก่อนแล้วค่อยไป (พัก wave 4)
แต่สุดท้าย ก็ยังต้องไป หาจังหวะกันดีๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ