SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
หากยืนเหนือราคา 8.65 น่าจะวิ่งขึ้นไปที่ 10.2 บาทได้ คาดว่าไม่กำลังขึ้นทำคลื่น3ก็เป็นคลื่นC
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ