Thatchai789

bem

เพิ่มขึ้น
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
ถ้าราคาไม่ต่ำว่าเส้นปะเหลืองก็สวย รอยืนเหลือเส้นเหลือง แต่ถ้าทั้งหมดหลุดเส้นปะเหลืองแปลว่า 2 แดงยังไม่จบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ