SET:BEAUTY   BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้น่าจะลงมาทำ ขา4 น่าจะเกิดเป็นรูปแบบ Zigzag และแท่งเทียนวันนี้น่าจะทำให้เกิด รูปแบบคนท้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ