SET:BDMS   BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
หุ้นแนวรับ Trend zone ตรงกับ Tunnel ( เป็นแนวรับที่แข็งมาก ใช้เป็นการพัก หรือ การกลับตัว )

ใช้เทคนิควัดเป้าหมาย ด้วย Fibo Extension กับ เส้น trend zone ( ใช้ได้กับราคาที่เบรคและลงมาพักที่เส้น ได้ผลดีมากๆ )
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ