HowToTradeStock

BCPG 1/26/21

ลดลง
SET:BCPG   BCPG PCL
อยู่ในกรอบของpennant ใครถืออยู่ถ้าภายใยไม่กี่วันต่อจากนี้ไม่สามารถยืนบนแนวรับ14.1ได้มีโอกาศที่จะลงไปแตะ12.5 ตามลูกศร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ