AceKeta

BBIK wave 5 extension มีเป้า 45.25 บาท

SET:BBIK   BLUEBIK GROUP PCL
Wave 3 = 200% ของ wave1 เป็น Double extension
Wave 5 จึงเป็น extension มีเป้าหมาย 45.25 บาท (( วัดจาก 0-3 วาง 4 ))
ซึ่งตรงกับเส้น channel พอดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ