SET:BAY   BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
การเข้า order ในเทรนขาขึ้น ในช่วงย่อ จะช่วยให้ RR ค่อนข้างสูงเมื่อเป้าอยู่ที่ Fibo 261.8
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ