BATUSDT
ตามขึ้น C of Y สำหรับภาพใหญ่ ราคาเด้งลงมาไม่ควรหลุดโลว์ครับ หากหลุดพิจารณายังไม่จบขาลง
not financial advice
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ